Privacyverklaring

Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een fundamentele rol in de activiteiten van een organisatie als Shesells. Wij zijn gevestigd in Nederland. Onze hoofdactiviteit is: online winkel
Bezoekers anonieme toegang bieden
U kunt de startpagina van onze website openen en door onze sites bladeren zonder uw persoonlijke gegevens openbaar te maken.
De diensten en links van onze websites
Onze websites stellen onze bezoekers niet in staat om te communiceren met andere bezoekers.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Shesells verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam van zakelijke klanten
  • BTW nummer van zakelijke klanten
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
We verzamelen geen informatie over onze bezoekers uit andere bronnen, zoals openbare registers of instanties, of particuliere organisaties.
Doel waarmee wij persoonsgegevens verwerken
Shesells verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van bestellingen.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Verzenden van uitnodigingen en toegangsbewijzen voor evenementen.
  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • (Terug)betalingen
  Indien  we uw persoonsgegevens voor een nieuw doel willen gebruiken, bieden wij u de middelen om in te stemmen met dit nieuwe doel: info@shesells.nl
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Shesells bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen van persoonsgegevens met derden
Shesells verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
  • Google Analytics, Google Inc., analyseert het gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te verbeteren. 
  • MailChimp slaat uw e-mailadres op ten behoeve van onze nieuwsbriefverzending.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Shesells gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...
Op de website van Shesells worden cookies geplaatst door Google Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 26 maanden. Het delen van overige persoonsgegevens met Google Analytics is uitgeschakeld.
Vertrouwelijkheid / Beveiliging
Al onze werknemers en gegevensverwerkers, die toegang hebben tot en verbonden zijn met de verwerking van persoonlijke gegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van onze bezoekers te respecteren.
Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan overheidsinstellingen en autoriteiten, tenzij dit is vereist door wettelijke of andere regelgeving.
Toegang tot uw persoonlijke gegevens
Op verzoek door een e-mail te sturen naar info@shesells.nl en op vertoon van een bewijs van uw identiteit zullen we u binnen twee weken een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.